GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI

Od grubih građevinskih radova izvodimo:

1. Pripremne
2. Zemljane
3. Betonske
4. Armiračke
5. Zidarske
6. Izolaterske
7. Tesarske
8. Krovopokrivačke
9. Limarske radove

U skladu sa svim važećim standardima i normativima u građevinarstvu.

KONTAKT