RADOVI KOMPANIJE "RAŠKETIĆ" D.O.O. TOKOM 2020. godine

1. Stambeni objekat, spratnost P+1, BGP 321,23 m2, pomoćni objekat-tipa 1, i pomoćni objekat-tipa 3 bazen, LSL “Komoševina I” , Opština Budva (Investitor: Voloshina Nataliya)

2. Stambeni objekat, spratnost P+3, BGP 552,35 m2, Dup “Veliki pijesak”, Opština Bar (Investitor: Rechsteiner Zehra)

3. Turističko-stambeni objekat, spratnost Po+Pr+3+Pk, BGP 519,95 m2, Dup “Veliki pijesak”, Opština Bar, (Investitor: Đešević Almir)

4. Izvođenje bušačko-minerskih radova za proširenje ski staze „Bjelasica“ uz žičaru K8, (Investitor: „Gradnja inženjering MNE“ doo Podgorica)

5. Izvođenje radova na izgradnji kupališta, na lokaciji dio katastarske parcele broj 3575/1, KO Pečurice, u okviru UP2 u zahvatu DSL Dio sektora 58, Turistički kompleks Ponta „Ruža vjetrova“ u Opštini Bar, (Investitor: „Ruža vjetrova“ doo Bar)

6. Izvođenje armirano-betonskih radova (temelji, zidovi, ploče) za potrebe diskonta Laković, u Budvi, (Investitor: HDL Budva)

7. Izgradnja stambenog objekta-apartmani, spratnosti: Su+Pr+3, BGP 1168,59 m2, u naselju Utjeha, Opština Bar, (Investitor: Kenan Đulomerović)

8. Bazen za kupanje, projektovanje i izvođenje, u naselju Bjeliši, Opština Bar, (Investitor: Mihajlo Pavićević)

9. Rekonstrukcija i nadogradnja porodične kuće, spratnosti P+1, BGP 166,30 m2, u naeslju Dobra voda bb, Opština Bar, (Investitor: Halil Rašketić)

10. Stambeni objekat, spratnosti Su+Pr, BGP 100,87 m2, u naselju Dobra voda bb, Opština Bar, (Investitor: Rašid Ličina)

11. Rekonstrukcija i nadogradnja stambenog objekta, spratnosti P+1, BGP 205 m2, u naselju Šušanj, Opština Bar, (Investitor: Dejan Dajković)

12. Izgradnja zidova u Ulici 2, Dup „Ilino“, Opština Bar, (Investitor: Opština Bar)

RADOVI KOMPANIJE "RAŠKETIĆ" DOO TOKOM 2019. godine

1. Stambeno-poslovni objekat Po+Pr+11, BGP 5630,30 m2, Dup “Topolica IV” , Opština Bar, (Investitor: “RTM GROUP” doo Bar)

2. Stambeno-poslovni objekat Po+Pr+11, BGP 6490,56 m2, Dup “Topolica IV”, Opština Bar, (Investitor: “RTM GROUP” doo Bar)

3. Hotel *** (tri zvjezdice), Po+Pr+3, BGP 958,22 m2, Dup “Žukotrlica” , Opština Bar, (Investitor: Robert Dedić)

4. Stambeni objekat, spratnosti P+1, BGP 257,44 m2, Dup „Petovića zabio“, Opština Bar, (Investitor: „Ignis Mont“ doo Bar)

5. Porodično-stambeni objekat, spratnosti Po+P+2, BGP 619,60 m2, Dup „Pečurice-turistički kompleks“, Opština Bar, (Investitor: Driton Selmani)

6. Turističko-stambeni objekat, spratnosti P+2, BGP 113,40 m2, Dup „Petovića Zabio“, Opština Bar, (Investitor: Irena Burić)

7. Izvođenje radova na uređenju terena stambeno-poslovnog kompleksa „Soho city“, u Opštini Bar, (Investitor: „Soho gradnja“ doo)

8. Stambeni objekat, spratnosti P+4, BGP 1050 m2, sa izradom bazena za kupanje i kompletnim uređenjem terena i ogradnim zidovima, Dup „Petovića Zabio“, Opština Bar, (Investitor: Milan Milašević)

9. Stambeno-poslovni objekat, spratnosti P+2, BGP 363,52 m2, Dup „Sutomore-centar“, Opština Bar, (Investitor: Bezoki Ljubinka).

10. Stambeni objekat, spratnosti P+1, BGP 400 m2, Dobra voda bb, Opština Bar, (Investitor: Sandin Usezić)

11. Servisna saobraćajnica/proširenje dijela Jadranske magistrale (Ulica „1 i 2“), Dup „Bjelila-Rutke-Gorelac“, Opština Bar, (Investitor: „Kaća“ doo Bar)

12. Stambeni objekat-porodična vila, spratnosti P+2, BGP 498,92 m2, sa izradom bazena za kupanje i tehničke prostorije, u naselju Oćas, u Opštini Bar, (Investitor: Jasmin Hadžić)

13. Izvođenje radova na uređenju terena ispred poslovnog objekta „KIPS“ u Opštini Bar, (Investitor: „ KIPS“ doo)

14. Stambeni objekat, Pr+2, BGP 642,00 m2, Dup „Veliki pijesak“, Opština Bar, projektovanje (Investitor: Samir Perazić)

15. Stambeni objekat, Pr+3, BGP 857,52 m2, Utjeha, Opština Bar, projektovanje, (Investitor: Ramo Đurović)

16. Projektovanje i izvođenje puta u Dobroj vodi sa uređenjem korita potoka,Opština Bar, (Investitor: Redžep Nikezić)

17. Izgradnja kamenih potpornih zidova u etno-selu „Rašketić“, cca 12.000,00 m2, Dobra voda bb, Opština Bar, (Investitor: Emir Rašketić)

18. Poslovni objekat, spratnosti Pr+1, BGP 378,40 m2, Zaljevo bb, Opština Bar, (Investitor: „E-plus“ doo Bar)

RADOVI KOMPANIJE "RAŠKETIĆ" D.O.O. TOKOM 2018. godine

1. Objekat za turističko stanovanje, spratnosti Po+P+4, BGP podruma 465,85 m2 + BGP nadzemnih etaža 1.246,28 m2, Dup „Sutomore-centar“, Opština Bar, (Investitor: Duško Pejanović)

2. Apart hotel, spratnosti Po+P+2, BGP podruma 160,80 m2 + BGP nadzemnih etaža 482,40 m2, Dup „Veliki pijesak“, Opština Bar, (Investitor: „Obala Radovića“ doo Bar)

3. Poslovni objekat, spratnosti Su+P+1, BGP 956,56 m2, Dup „Petovića Zabio“, Opština Bar, (Investitor: Alexander Gubenko)

4. Hotel, spratnosti Po+P+4, BGP podruma 147,20 m2 + BGP nadzemnih etaža 737,64 m2, Dup „Veliki pijesak“, Opština Bar, (Investitor: Nebojša Knežević)

5. Poslovni objekat, spratnosti P+1, BGP 569,17 m2, Podgorica, (Investitor: „ Nall internacional“ doo Podgorica)

6. Izrada ab platoa 2500 m2, potpornih i ogradnih zidova, izrada betonskih blokova u metalnim kalupima, radovi na RO-RO terminalu, skladištu 10, GAT-u 5, za potrebe „ Luke Bar“, u Opštini Bar, (Investitor: A.D. „ Luka Bar“)

7. Stambeni objekat- turističko stanovanje, spratnosti Pr+3, BGP 817,33 m2, Dup „Veliki pijesak“, Opština Bar, projektovanje i izvođenje, (Investitor: Elvis Memović)

8. Stambeni objekat-turističko stanovanje, spratnosti Su+Pr+4, BGP 807,50 m2, Dup „Veliki pijesak“, Opština Bar, projektovanje i izvođenje, (Investitor: Milica i Lazar Mihajlović)

9. Stambeno-poslovni objekat, spratnosti Po+Pr+5, BGP 1197,88 m2, Dup „Veliki pijesak“, Opština Bar, (Investitor: Avdić Sabit)

10. Stambeni objekat-apartmani, spratnosti P+3, BGP 698 m2, u naselju Oćas, Opština Bar, (Investitor: Jasmin Đulomerović)

11. Stambeni objekat-porodična kuća, spratnosti Pr+1, BGP 357,15 m2, u naselju Trljila, Veliki pijesak, Opština Bar, (Investitor: Pavel Pahomof)

12. Stambeni objekat, spratnosti Pr+Pk, BGP 344,03 m2, Polje bb, Opština Bar, projektovanje i izvođenje, (Investitor: Duškić Rabija i Bećir)

13. Rekonstrukcija i nadogradnja stambenog objekta P+1, kao i izgradnja novog objekta spratnosti P+1, BGP 372 m2, sa izradom rezervoara za vodu, u naselju Nišice, Opština Bar, projektovanje i izvođenje (Investitor: „Bane-konfekcija“)

14. Stambeni objekat-apartmani, spratnosti P+3, BGP 965 m2, u naselju Oćas, Opština Bar, (Investitor: Nada i Zlatan Bijeljenčević)

15. Stambeni objekat, spratnosti P+1, BGP 239,75 m2, Čeluga, Opština Bar, (Investitor: Amel Šahić)

16. Izrada pristupnog puta sa izradom rezervoara za vodu, u Opštini Bar, (Investitor: Džaferović Ćazim)

17. Apartmanski kompleks „Amina“, spratnosti P+6, BGP 1600 m2, u naselju Utjeha, Opština Bar, (Investitor: Mevludin Halilović)

18. Stambeni objekat, spratnosti Su+Pr+4, BGP 845,00 m2, Dup „Veliki pijesak“, Opština Bar, (Investitor: Krcić Šućo)

Radovi kompanije "Rašketić" doo tokom 2017. godine

1. Restoran sa smještajnim jedinicama, Su+Pr+2, BGP 1224,57 m2, UP 1, DSL „Dio sektora 58, turistički kompleks Ponta - Ruža vjetrova, Opština Bar, (Investitor: „Ruža vjetrova“ doo Bar)

2. Hotel, spratnosti S+P+1, BGP 597,51 m2, DSL „Sektor 54, Ratac zeleni pojas“, Opština Bar, (Investitor: „Sky development“ doo Nikšić)

3. Stambeni objekat, spratnosti Su+Pr+2, BGP 1129 m2, KO Kunje, Opština Bar, (Investitor: Gubenko Irina i Alexander)

4. Stambeni objekat, spratnosti Su+Pr+2, BGP 1131 m2, KO Kunje, Opština Bar, (Investitor: Khrykina Marina)

5. Stambeno-poslovni objekat, spratnosti Po+Pr+4+Pk, BGP 1684,20 m2, Dup „ Veliki pijesak“, Opština Bar, (Investitor: Ćamil Bećirović))

6. Stambeni objekat-turističko stanovanje, spratnosti G+Pr+4, BGP 1848,70 m2, Dup „ Veliki pijesak“, Opština Bar, (Investitor: Rešat Trubljanin)

7. Izgradnja puta i potpornih zidova u Opštini Bar, (Investitor: Mitropolija crnogorsko-primorska)

8. Stambeno-poslovni objekat, spratnosti Po+Pr+4, BGP 960 m2, Dup „Veliki pijesak“, Opština Bar, projektovanje i izvođenje, (Investitor: Refka i Murat Đukić)

9. Uređenje terena za zasad mladih maslina 10.000 m2, sa izradom puta u naselju Dobra voda, Opština Bar, (Investitor: Tina Ivanović)

10. Izgradnja pristupnog puta i potpornih zidova u naselju Donja Poda, (Investitor: Metović Emro)

11. Stambeni objekat, spratnosti Pr+S, BGP 285,54 m2, Opština Ulcinj, (Insvestitor: Vera Šerifović)

12. Stambeno-poslovni objekat, spratnosti P+Pk (faza I), BGP 175 m2, „Gornja Čeluga“, Opština Bar, (Investitor: Alija Muslić)

13. Hotel „XXL“, spratnosti P+5, BGP 1100 m2, Dup „Velili pijesak“, Opština Bar, (Investitor: Slavko Petrović)

14. Hotel „DEUS“, BGP 860 m2, Dup „Veliki pijesak“, Opština Bar, (Investitor: Dino Radović)

15. Stambeni objekat-apartmani, spratnosti P+3, BGP 673 m2, Čanj, Opština Bar, (Investitor: Edis Fetić)

16. Izvođenje bušačko-minerskih radova za izradu puta i platoa za građenje male hidroelektrane Mhe „Trepačka 2“, Opština Andrijevica, (Investitor: „DEKAR HIDRO“ doo Podgorica)

Radovi kompanije "RAŠKETIĆ" D.O.O. tokom 2016. godine

1. Stambeni objekat, Pr+1, BGP 179,20 m2, Dup „Polje-Zaljevo“, Opština Bar, (Investitor: Čović Alan)

2. Objekat „D“, Pr+1, BGP 770,08 m2, UP 1, DSL, Sektor 58, Turistički kompleks-Ponta-Ruža vjetrova, Opština Bar, (Investitor: Ruža vjetrova“ doo Bar)

3. Objekat „G“, Pr+1, BGP 889,31 m2, UP 1, DSL, Sektor 58, Ponta-Ruža vjetrova, Opština Bar, (Investitor: Ruža vjetrova“ doo Bar)

4. Rekonstrukcija i nadogradnja objekta „Vila Ema“, Sprtnost Pr+5, Dup „Veliki pijesak“, Opština Bar, projektovanje i izvođenje, (Investitor: Almir Đešević)

5. Stambeno-poslovni objekat, Pr+4, BGP 820,00 m2, K.P. 1813/2 i 1813/3, KO Zaljevo, Opština Bar, projektovanje i izvođenje, (Investitor: Emir Rašketić)

6. Rekonstrukcija i nadogradnja stambenog objekta, Pr+1, BGP 220 m2, u naselju Nišiće, Opština Bar, (Investitor: dr. Ranković)

7. Rekonstrukcija i nadogradnja stambenog objekta, spratnosti P+1+Pk, BGP 320 m2, Dobra voda bb, Opština Bar, projektovanje i izvođenje, (Investitor: Usezić Osman)

8. Stambeni objekat, P+4, Dup „Veliki pijesak“, Opština Bar, projektovanje i izvođenje, (Investitor: Ibrahim Hamza)

9. Izrada garaže i bazena za kupanje, BGP 573,00 m2, Dup „Veliki pijesak“, Opština Bar, (Investitor: Alen Efović)

10. Porodična vila, spratnosti P+2, BGP 640 m2, u naselju Utjeha, Opština Bar, projektovanje i izvođenje (Investitor: Nada i Zlatan Bijeljenčević)

11. Stambeni objekat, spratnosti G+P+4, BGP 1412,94 m2, Dup „Veliki pijesak“, Opština Bar, projektovanje i izvođenje, (Investitor: Usezić Sandin)

Radovi kompanije "RAŠKETIĆ" D.O.O. tokom 2015. godine

1. Stambeni objekat-turistička vila, P+1, BGP 202,04 m2, Dup “Sutomore-centar”, Opština Bar, projektovanje i izvođenje (Investitor: Dajana Stevanović)

2. Turističko-stambeni objekat, Su+Pr+5, BGP 1598,90 m2, Dup “Veliki pijesak”, Opština Bar, (Investitor: “ Građevinska kompanija Crnogorski raj” doo Bar)

3. Turističko-stambeni objekat, P+1, BGP 149,92 m2, Dup “Marelica”, Opština Bar, (Investitor: Rubežanović Zoran)

4. Turističko-stambeni objekat, SII+SI+P+4, BGP 2577,00 m2, Dup “Veliki pijesak”, Opština Bar, (Investitor: “Monte art universe”)

5. Turističko-stambeni objekat, SII+SI+P+4, BGP 3200 m2, Dup “Veliki pijesak”, Opština Bar, (Investitor: “Sila” doo)

6. Stambeni objekat, P+1, BGP 195,60 m2, Dup “Marelica”, Opština Bar, projektovanje i izvođenje, (Investitor: Palyanov Aleksandrovič Sergey i Tselishcheva Vladislavovna Marina)

7. Stambeni objekat, P+1, Dobra voda, Opština Bar, projektovanje i izvođenje (Eren Kukuli)

Ostale reference

1. Stambeni objekat, G+P+4, BGP 1300 m2, Dobra voda, Opština Bar, (Investitor:”Rašketić” doo Bar)

2. Stambeni objekat, G+Pr+4, BGP 1358 m2, Dobra voda, Opština Bar, (Investitor: “Dobra voda gradnja” doo Bar)

3. Stambeno-poslovni objekat, P+2, BGP 600 m2, Dobra voda, Opština Bar, (Investitor Sait Kalamperović)

4. Stambeni objekat, S+P, Šušanj, Opština Bar (Investitor: Aleksandar Martinov)

5. Izgradnja kompleksa od šest objekata u Prijevorcu sa svim minerskim i zemljanim radovima, BGP 3600 m2, (Investitor: d.o.o. „Constance“ Budva)

6. Izgradnja stambenog objekta S+P+1+Pk, BGP 1020 m2, Poslovima je predhodilo uklanjanje postojećeg stambenog objekta, (Investitor: Migacheva Irina)

7. Izgradnja hotela spratnosti Po+P+4+Pk, u naselju Utjeha, sa svim minerskim i zemljanim radovima, (Investitor: d.o.o. „ 12 mjeseci“ Bar)

8. Izgradnja kolektivno-stambenog objekta spratnosti S+P+4+Pk na Velikom Pijesku, sa svim minerskim i zemljanim radovima koji su predhodili izgradnji objekata, Stambeni objekat, Opština Bar, (Investitor: d.o.o. „A3 group")

9. Izgradnja stambenog objekta, spratnosti S+P+3+Pk na Velikom Pijesku, sa svim minerskim i zemljanim radovima koji su predhodili izgradnji objekata, (Investitor: Marina i Aleksandar Guyva,)

10. Izgradnja stambenog objekta spratnosti S+P+3+Pk na Velikom Pijesku, sa svim minerskim i zemljanim radovima koji su predhodili izgradnji objekata, (Investitor: Yuri Timošenko)

11. Konoba “Makina Vučinića”, Dobra Voda, Opština Bar, projektovanje i izvođenje, (Investitor: Momčilo Vučinić)

12. Izgradnja turistčke vile, spratnosti P+2, BGP 1250 m2, u naselju Pistula, Opština Ulcinj, (Investitor: Mike Evance)

13. Proširenje saobraćajnice Utjeha-Gorana, (Investitor: Opština Bar)

14. Izgradnja potpornih zidova u Šušnju. (Investitor: Opština Bar)

15. Projektovanje i izvođenje stambenog objekta u Ulcinju, P+2, BGP 450 m2, (Investitor: Ljoro)

16. Izgradnja kompleksa od 9 bungalova i 3 vile, BGP 3400 m2, u Sutomoru, Opština Bar, (Investitor: Alan Alikov)

17. Izgradnja hotela “EDEM”, spratnosti P+4, BGP 890 m2, u naselju Utjeha, Opština Bar, (Investitor: Damira Etchova)

18. Izgradnja stambenog objekta, spratnosti P+1, BGP 265 m2, u naselju Buljarica, Opština Budva, (Investitor: Dragan Vučićević)

19. Izgradnja potpornih zidova u Zaljevu, (Investitor: Opština Bar)

20. Izgradnja stambenog objekta, spratnosti P+1, BGP 680 m2, u naselju Đurmani, Opština Bar, (Investitor: Dragan Popović)

21. Izgradnja stambenog objekta u naselju Utjeha, BGP 600 m2, i dva stambena objekta po 250 m2 u naselju Dobra voda, Opština Bar, (Investitor: Sheveleva Tatiana)

22. Bušačko-minerski radovi na gradskoj deponiji „Možura“ za Opštinu Bar i Ulcinj, (Investitor: Svjetska banka)

23. Izgradnja parkinga 1800 m2, kao i proširenje džamije u Dobroj vodi, Opština Bar, (Investitor: Emir Rašketić)

24. Izgradnja kompleksa “Vila Aleksandra”, spratnosti P+2, BGP 580 m2, i P+3, BGP 750 m2, naselje Utjeha, Opština Bar, (Investitori: Vladimir Vladimirovič Karovkin i Oleg Lebedev)

25. Izgradnja stambenog objekta, spratnosti P+4, BGP 920 m2, Hladna uvala bb, Opština Bar, (Investitor: Miško Đakonović)

26. Bušačko-minerski radovi za potrebe izgradnje kompleksa “Vista” u Dobroj vodi, Opština Bar, (Investitor: “Kalamper” doo bar)

27. Radovi na uređenju plaže “Utjeha”, kao i izrada kanala za tehnički pregled vozila u Opštini Bar, (Investitor: “ Zaljevo-komerc” d.o.o. Bar, Isad Boljević)

28. Izgradnja potpornih zidova, platoa, separatora i vage za mjerenje tereta u kamenolomu, Opština Bar, (Investitor: “Komerc Keka” d.o.o. Bar)

29. Izgradnja stambenog objekta spratnosti S+P+1 u Pinješu, u Ulcinju, sa svim minerskim i zemljanim radovima koji su predhodili izgradnji objekata, (Investitor: Zekaj Ramiz), kao i niz drugih objekata.

Širok spektar usluga i kvalitet izvođenja radova u oblasti građevinarstva doveli su nas do liderske pozicije u ovoj oblasti poslovanja